Η Ποδίατρος

image

Είναι πτυχιούχος Ποδιατρικής, Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος των Συλλόγων Ποδιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Έχει εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε διάφορα Νοσοκομεία στο Λονδίνο καθώς και σε ιδιωτική κλινική στην καρδιά του Λονδίνου (West End). Αυτό την έχει καταστήσει έμπειρη στο να μπορεί να παρέχει στους ασθενείς της την καλύτερη δυνατή φροντίδα και ποιότητα ποδιατρικής θεραπείας.

Όπως σε όλα τα επαγγέλματα έτσι και στην ποδιατρική η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση είναι αναγκαία, γι’ αυτό και έχει στόχο της να αναπτύσσει τις κλινικές της επιδεξιότητες συνεχώς για την καλύτερη θεραπευτική αγωγή που θα προσφέρει στους ασθενείς της.